O mne

Vzdelanie a pracovné skúsenostiMiroslav

1999 – 2003: Škola úžitkového výtvarníctva, odbor Konzervovanie a reštaurovanie (závesný obraz a drevená plastika)

2005 – 2010: Magisterské prezenčné štúdium  – Výtvarné umenie (Mgr.)

2010 – 2012: Pedagóg výtvarného odboru na SZUŠ v Ružomberku

2014 – súčasnosť: slobodné povolanie

Výtvarná činnosť 

2010: Samostatná výstava malieb v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove

1999 – 2012: Účasť na kolektívnych výstavách

2011: Samostatná výstava maľby a kresby v Krosne (Poľsko)

2012: Samostatná výstava maľby a kresby v Iwonicz Zdróji  (Poľsko)

2012: Samostatná výstava maľby a kresby v Galérii M++ ( Bratislava, Slovenská republika)

2012: Výtvarné sympózium v Znojme ( Česká republika )

2012: Prezentácia tvorby na Pecha Kucha night  Znojmo 2012

2014 Samostatná výstava maľby a kresby, Návrat k metamorfózam ticha, Brno  ( Česká republika )

2014 Samostatná výstava maľby, Úryvky z iných svetov, Brno  ( Česká republika )

2014 Kolektívna výstava v La Luz De Jesus Gallery, Kalifornia

2015 Samostatná výstava kresby a maľby v Hyaena Gallery, „Svet za mojou dušou“, California (USA)

2015 A group dark art exhibition at the Gallery Provocateur, „Curioddities“, Chicago, IL, USA

2015 The Cauldron: A Beautiful Brew, Tulsa, Oklahoma, USA

Referencie

2015 A group dark art exhibition at the Gallery Provocateur, Chicago, IL, „Curioddities“

2016 The Cauldron: A Beautiful Brew, Tulsa, Oklahoma, USA

2017 RED eshibition – emotion in color, Tulsa, Oklahoma, USA